I.F.C.P.M.

Realizarile firmei cuprind parcurgerea cu succes a urmatoarelor tipuri de servicii aferente:

A. Initierii proiectului de investitii: cercetari si studii de piata, studii de prefezabilitate, analiza alternativelor;
B. Design-ului si finantarii proiectului de investitii: cereri de finantare, studii de fezabilitate, asistenta pentru obtinerea avizelor si acordurilor legale, optimizarea procesului de proiectare, analize socio-economice, financiare si cost-beneficiu, planuri de marketing, identificarea, planificarea si bugetarea activitatilor proiectului, analiza surselor de finantare europene si nationale, publice si private;
C. implementarii proiectului: proceduri de achizitie publice/private, dosare de rambursare, raportari tehnice si financiare, monitorizarea desfasurarii proiectului si a stadiului atingerii indicatorilor.

Serviciile de mai sus au fost prestate pentru proiecte de finantare prin:

– Programul Operational Sectorial “Cresterea competitivitatii economice”, Axele 1, 3
– Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 4
– Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Axele1, 3
– Fondul Roman pentru Dezvoltare Sociala
– Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
– Fonduri guvernamentale derulate prin Ministerul de Finante

Rezumat

Viziunea firmei (acronim de la Intelligent Funding Consulting & Project Management) este de a asigura un grad foarte inalt al satisfactiei clientilor prin asigurarea de servicii de consultanta dedicate, inteligente si de calitate.

Website